تماس

دفتر مرکزی

خیابان ولیعصر، بلوار اسفندیار، پلاک ۷، طبقه چهارم پنجم، کارگزاری امین‌سهم
تلفن تماس: ۰۲۱۲۲۰۲۲۶۲۸
ایمیل: info@aminsahm.com

اصفهان

سی و سه پل، مجتمع کوثر، طبقه ۵، واحد۷۳۲
تلفن: ۰۳۱۳۶۲۰۴۳۹۳

کرج

میدان هفت، ابتدای بلوار دانش آموز، ساختمان مدائن، طبقه دوم، واحد۱۲
تلفن: ۰۲۶۳۲۷۷۰۰۲۶

اهواز

خیابان ۲۴متری، نبش وکیلی، روبه روی دبیرستان فرزانگان، ساختمان ۲۰۲، واحد۳
تلفن: ۰۶۱۳۲۲۳۶۸۸۶

آمل

میدان ۱۷ شهریور، برج قاسمی، طبقه ۳ تلفن: ۰۱۱۴۴۲۶۷۶۶۲
تلفن: ۰۱۱۴۴۲۶۸۸۸۰

شیراز

خیابان اردیبهشت غربی، حدفاصل خیابان فلسطین و هفت تیر، روبه روی کوچه ۳، پلاک ۶۷، طبقه ۴
تلفن: ۰۷۱۳۲۳۰۹۹۳۲
تلفن: ۰۷۱۳۲۳۰۹۹۴۲
تلفن: ۰۷۱۳۲۳۰۹۹۷۲

ساری

بلوار امیر مازندرانی، نبش کوچه دولت، ساختمان آرتین، پلاک ۶، واحد ۲۴
تلفن: ۰۱۱۳۳۳۶۳۱۴۳

یزد

بلوار متظر قائم، مجتمع تجاری قائم، طبقه دوم
تلفن: ۰۳۵۳۶۲۸۴۷۱۵

اراک

خیابان امام، ۴راه دکتر حسابی، ساختمان پرفسور حسابی، طبقه دوم، واحد ۱۷
تلفن: ۰۸۶۳۲۲۳۴۷۴۴
تلفن: ۰۸۶۳۲۲۳۴۷۴۵
تلفن: ۰۸۶۳۲۲۳۴۷۴۶

مشهد

وکیل آباد، نبش هاشمیه ۶، مجتمع تجاری آبان، طبقه ۳، واحد ۳۱۳
تلفن: ۰۵۱۱۹۱۰۰۱۴۸۶
تلفن: ۰۵۱۱۹۱۰۰۱۴۸۴